Hjärnan skyddas från stress och depression av motion!

Så här skriver vår byggkloss Katrin Rosberg:

Nu har forskare visat att när möss använder sina muskler så renas blodet från stressämnen.

Vältränade muskler tillverkar ett enzym som renar kroppen från skadliga ämnen. Musklernas funktion i det här sammanhanget påminner alltså om njurens eller leverns.

Musklerna verkar ha en filtrerande effekt som om den aktiveras kan skydda hjärnan från sådant som skadar den och gör den sjuk.

Forskarna upptäckte att möss med högre nivåer av PGC-1a1 i musklerna också hade högre nivåer av ett enzym som heter KAT, även det i musklerna. KAT bryter ner ämnet kynurenin, som bildas vid stress, till kynureninsyra, en substans som inte kan gå över från blodet till hjärnan.

Den exakta funktionen av kynurenin är inte känd, men det har beskrivits hur höga nivåer av kynurenin har kunnat uppmätas hos patienter med psykisk sjukdom.

I den nu aktuella studien visade forskarna att när vanliga möss fick kynurenin, då fick de också ett deprimerat beteende, medan möss med ökade nivåer PGC-1a1 inte påverkades. I nästa led lyckades forskarna ringa in att PGC-1a1 aktiverar transkriptionsfaktorn PPAR, och detta leder till ökade nivåer av KAT, som alltså omvandlar det skadliga kynurenin till ett ämne som inte kan nå hjärnan.

En annan sak som vi vet har effekt när det gäller att minska stress är att vara närvarande (något som vi ibland kallar mindfullness). I feldenkraismetoden kombinerar vi dessa två saker, Mindfullness och rörelse vilket gör att vi får dubbel effekt. Stressnivån minskar och vi lär oss att röra oss mer medvetet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*