Gaby Gummesson

Gaby står för den teoretiska kunskapen när det gäller kommunikation människor emellan. Gaby gör det svåra enkelt. Med sin pedagogiska förmåga blir det både lätt och roligt att lära och hon får deltagarna att verkligen förstå och ta till sig budskapet.

Gaby är den självklara byggklossen när ni behöver och önskar ökad förståelse och kunskap om mänsklig kommunikation. // Cecilia

ambassadör

Utbildning och titel: Ekonom, beteendevetare och marknadsförare

Företag: Gaby Gummesson Utbildning & Marknadsföring

Verksamhet: Jag hjälper människor att utveckla sin kommunikationsförmåga. Genom utbildningar, föreläsningar eller individuell coachning i ämnen som samarbete och kommunikation, presentationsteknik/retorik, mötesteknik, försäljning, marknadsföring, mm. Jag arbetar med utgångspunkt från Gärsnäs men har hela Sverige som mitt verksamhetsfält.

Hemsida: www.gaby.se