Så här kan det gå till

PhotographerVad brottas du med just nu? Vi kan hjälpa dig framåt!

Konceptet bygger på att vi kan erbjuda handplockade byggklossar bestående av personer med olika kompetenser som på olika sätt kan kombineras utifrån dina önskemål och behov .

Vi tar hand om allt, analysen, byggandet av ditt program och logistiken och uppföljning enligt överenskommelse.

Så här kan det gå till:

1.     Du som uppdragsgivare träffar/pratar med Cecilia som gör en intervju med analys av era behov, önskemål och budgetramar.

Den röda tråden- vi belyser samma sak ur olika perspektiv

Den röda tråden
vi belyser samma sak ur olika perspektiv

2.     Cecilia utformar därefter ett förslag till program. Här anlitas de byggklossar som hon bedömer lämpligast för ändamålet. Ytterligare och andra kompetenser finns att plocka in vid behov. Viktigt är att allt har en röd tråd och leder fram till de mål vi satt upp.

3.     Uppdraget genomförs inom den tidsram som vi kommit överens om.

4.     Avslutningsvis följer den viktiga uppföljningen. Vi gör en genomgång för att säkerställa att ni fått det ni önskat. Ni får även förslag på hur ni kan hålla insatsen levande!

Det skall vara enkelt för dig som kund samtidigt som du får bästa (och ett hållbart) resultat!

Ett exempel:

CIMG4602 beskurenNi är en personalgrupp på 20 personer men med olika behov. En del av gruppen är tjänstemän/chefer och behöver träning i presentations- och mötesteknik. Några arbetar i ”produktionen” av de varor eller tjänster ni tillhandahåller och där har man en längre tid haft besvär med sjukfrånvaro på grund av stress och gruppkonflikter. Företaget vill ge arbetsgruppen, dels något trevligt och dels något som var och en har konkret nytta av i sitt arbete. Vi identifierar gemensamt era behov och vad ni vill ha ut av insatsen.

Cecilia som ni träffar under intervjun går igenom sitt ”arkiv” med lämpliga kontakter och åtgärder. Under intervjun har det framkommit att ni gärna gör en övernattning. Tidsramen är lunch – lunch.

Efter research kan Cecilia presentera ett förslag som ser ut så här:

IMG_84901.   Ankomst till Cocoonmeetings kl 12.00, där Cecilia tar emot sällskapet och presenterar dagens program. Lunch tillagad av lokala råvaror serveras på gården. Därefter tar Cecilia med hela gruppen på en berättarvandring i omgivningarna.

2. Kl 13.30 är det dags att dela gruppen. Nu får tjänstemännen en föreläsning med tema presentations- och mötesteknik ledd av Gaby Gummesson, Utbildning & Marknadsföring.

Resten av gruppen får veta mer om hur man kan bli effektivare utan att stressa blandat med praktiska övningar av Katrin Rosberg från företaget Grow Together.

3. Kl 16.30 är det åter samling för hela gruppen och man gör ett studiebesök på Kiviks Musteri för att därefter bege sig till sitt nattlogi på Blåsingsborgs gårdshotell, där även middagen serveras.

Dressin 9 Virrskurran 0904264. Dag 2. Efter frukost samlas hela gruppen i konferenslokalen på Blåsingsborg då temat är teambuilding. Dagen fortsätter på Stenshuvud där gruppen arbetar med teambuilding under ledning av medlemmar från berättargruppen Österlen Berättar.

5. Dagen avslutas med att lunch serverad ute i det fria, därefter hemresa.